MBO Utrecht
❶ Exploration & research
  • concurrentie analyse
  • User enquetes
❷ Strategy & branding
  • Brand Strategy
  • copywriting
  • Identity Design

MBO Utrecht is een scholengemeenschap in Utrecht met circa 5000 studenten en meer dan 50 verschillende opleidingen. De afdelingen Zorg en Welzijn hebben het 3SB-model ontwikkeld; hierin is de toekomst van het onderwijs binnen MBO Utrecht vastgelegd. Klassiek mbo-onderwijs wordt voornamelijk binnen het klaslokaal gedoceerd. Het 3SBmodel draait om het toepassen van vakkennis in de praktijk. De studenten zetten hun kennis al tijdens de opleiding in om buurtbewoners te helpen.

MBO Utrecht ontwikkelde het 3sbmodel waarin de toekomst van haar onderwijs in is vastgelegd. Aan ons de taak om hier een passende positionering voor te verzorgen zodat de verschillende doelgroepen (Studenten-Docenten-Overheid) ook enthousiast worden om hier mee aan de slag te gaan.

Allereerst hebben we de probleemstelling gevisualiseerd zodat de opdrachtgever aan de stakeholders kon laten zien waarvoor we aan de gang moesten en zodoende kon overtuigen in onze oplossing te investeren.

Vervolgens hebben we een enquête afgenomen bij zowel studenten als docenten over wat ze nu belangrijk vinden aan het onderwijs en waarom ze de opleiding volgen zodat we onze keuzes voor de positionering stevig konden onderbouwen.  De resultaten van de enquête waren anders dan de aannames die we samen met de opdrachtgever hadden over wat belangrijk was voor de student. Waar wij dachten dat diploma’s en financieel gewin de hoofdmotivatie was voor de studenten kwamen zij zelf veel meer met aan de slag gaan en dat zelfverzekerd kunnen doen. 

Uiteindelijk hebben we de bevindingen omgezet in een message house waaruit in logisch gevolg de naam Aanpakkers gekomen is dit hebben we vervolgens omgezet in een visuele identiteit met diverse uitingen.