Loading

MBO Utrecht

EEN NAAM EN IDENTITEIT VOOR HET 3 SB MODEL

Over MBO Utrecht

MBO Utrecht is een scholengemeenschap in Utrecht met circa 5000 studenten en meer dan 50 verschillende opleidingen. De afdelingen Zorg en Welzijn hebben het 3SB-model ontwikkeld; hierin is de toekomst van het onderwijs binnen MBO Utrecht vastgelegd. Klassiek mbo-onderwijs wordt voornamelijk binnen het klaslokaal gedoceerd. Het 3SBmodel draait om het toepassen van vakkennis in de praktijk. De studenten zetten hun kennis al tijdens de opleiding in om buurtbewoners te helpen.

Van 3sbmodel naar Aanpakkers

MBO Utrecht ontwikkelde het 3sbmodel waarin de toekomst van haar onderwijs in is vastgelegd. Aan ons de taak om hier een passende positionering voor te verzorgen zodat de verschillende doelgroepen (Studenten-Docenten-Overheid) ook enthousiast worden om hier mee aan de slag te gaan.

Message house

3 pijlers

Back To Top