Incubated Flexpo

Toen Incubate nog één keer per jaar plaatsvond, is de Incubated Flexpo in het leven geroepen. Het festival wilde ook door het jaar heen zichtbaar zijn als een cutting edge culturele drijfveer. De Flexpo’s zijn Minifestivals die meerdere keren per jaar gehouden worden ter versterking van Incubate als merk, elk met een eigen thema zoals: glitch art, dark days and bright nights. De thema’s komen ook terug in de uitingen.

De vrije hand

Omdat het festival wilde laten zien dat het verder ging dan de gemiddelde culturele organisatie gaven ze ons bij Incubate de vrije hand. Elke editie had een thema. Daarnaast was er natuurlijk de te communiceren informatie. Dit waren de enige  de enige randvoorwaarden voor de posters. Op deze manier konden we als ontwerpers dezelfde instelling aannemen als de kunstenaars en echt authentiek communiceren.

incubated-flexpo-poster-glitch incubated-flexpo-poster-ballen incubated-flexpo-poster-dark-nights-bright-days triple-flexpo-flyers-1